MODLITWA

Duchowy przyjaciel obowiązkowo modli się codziennie wyznaczoną modlitwą i duchowo towarzyszy dziecku.

Wszechmogący Boże, w Trójcy Jedyny!
Tobie polecam
(imię dziecka), którego/której jestem duchowym przyjacielem.
Proszę Cię, miej to dziecko w swojej opiece, udziel mu łaski, aby potrafiło odrzucać zło i stawać po stronie dobra. Niech zawsze odczuwa Twoją ojcowską miłość i bliskość.
Maryjo, która jesteś najlepszą Matką, daj mu czyste serce, ochroń przed egoizmem, naucz prawdziwie kochać i wypełniać wolę Bożą w każdej sytuacji.
Święty Aniele Stróżu, który jesteś jego najwierniejszym przyjacielem danym mu przez Boga, prowadź je drogą ku pełni życia i świętości.
Święty Stanisławie Kostko, patronie dzieci i młodzieży, módl się za nami!

PATRONI

Święci Aniołowie Stróżowie – są najbliżej każdego z nas i są nam dani przez Boga jako najwierniejsi przyjaciele.

Święty Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do dodatkowych praktyk religijnych, m. in. przyjmowania Komunii Świętej, podejmowania postów czy innych modlitw w intencji dziecka.