Do naszego projektu dołączyły nowe placówki, teraz na Waszą modlitwę czeka ponad 80 dzieci…

Do grona Duchowych Przyjaciół należy już 41 osób.

W projekcie uczestniczą 6 Domów Dziecka. Czekamy na imiona dzieci z pozostałych Domów Dziecka, które wyraziły chęć udziału w projekcie.

W placówkach przebywają także pełnoletni wychowankowie. Projekt został rozszerzony również dla nich. Można zatem modlić się za:
– dziecko/młodzież niepełnoletnią – modlitwa wg projektu do ukończenia 18 roku życia przez wychowanka (lub do końca swojego życia),
– młodzież pełnoletnią – modlitwa do końca swojego życia.
Proszę zaznaczyć swój wybór w formularzu.

* * *

Osoba, która chce zostać duchowym przyjacielem, może zgłosić się poprzez wypełnienie poniższego formularza.

Każda osoba, która się zgłosi otrzyma zwrotny e-mail potwierdzający, który będzie zawierał imię i wiek dziecka, które zostało losowo przydzielone. (UWAGA! Jeśli po zgłoszeniu nie będzie odpowiedzi przez 2 dni, proszę sprawdzić folder „Spam”, gdyż niekiedy tam trafia poczta).

WYSYŁAJĄC ZGŁOSZENIE JEDNOCZEŚNIE WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Duszpasterz Dzieci Archidiecezji Poznańskiej, moich danych osobowych w celu kontaktu i przekazania potwierdzenia zostania Duchowym Przyjacielem Dziecka z Domu Dziecka.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta w każdym czasie.