W projekcie uczestniczy już 64 Duchowych Przyjaciół, którzy modlą się za dzieci i młodzież

W projekcie uczestniczy 7 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (Domów Dziecka), w których przebywa łącznie 116 wychowanków

Na modlitwę czekają: 26 dzieci oraz 30 pełnoletnich wychowanków
aktualizacja: 01.12.2021

Można modlić się za:
– dziecko/młodzież niepełnoletnią – od momentu zgłoszenia do czasu ukończenia przez wychowanka 18 roku życia (lub do końca swojego życia),
– młodzież pełnoletnią – od momentu zgłoszenia przez 1 rok (lub do końca swojego życia).

Proszę zaznaczyć swój wybór w formularzu.

* * *

Osoba, która chce zostać duchowym przyjacielem, może zgłosić się poprzez wypełnienie poniższego formularza.

Każda osoba, która się zgłosi otrzyma zwrotny e-mail potwierdzający, który będzie zawierał imię i wiek dziecka, które zostało losowo przydzielone. (UWAGA! Jeśli po zgłoszeniu nie będzie odpowiedzi przez 2 dni, proszę sprawdzić folder „Spam”, gdyż niekiedy tam trafia poczta).

WYSYŁAJĄC ZGŁOSZENIE JEDNOCZEŚNIE WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Duszpasterz Dzieci Archidiecezji Poznańskiej, moich danych osobowych w celu kontaktu i przekazania potwierdzenia zostania Duchowym Przyjacielem Dziecka z Domu Dziecka.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta w każdym czasie.